Vés al contingut


June 2017
“High cancer risks by exposure to PCDD/Fs in the neighborhood of Ana integrated wasrw management facility".
-JOSÉ LUIS DOMINGO- (Distinguished Professor of Toxicology, Universitat Rovira i Virgili).
descarrega't el document 


Novembre 2016
"Avaluació de l'impacte per dioxines i furans sobre el medi ambient atmosfèric de la planta de revalorització energètica de residus situada al terme municipal de Sant Adrià de Besòs (Barcelona)".
- UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA-
descarrega't el document


Agost 2015
"Monitorització de dioxines i furans en mostres d'aire i sòl recollides a les rodalies de la planta integral de valorització de residus de Sant Adrià de Besòs i avaluació dels riscos per a la salut".
-TECNATOX-
descarrega't el document


March 2015
“Health risks for the population living in the vicinity of an integrated waste management facility: screening environmental pollutants".
-JOSÉ LUIS DOMINGO- (Distinguished Professor of Toxicology, Universitat Rovira i Virgili).
descarrega't el document


Novembre 2012
"Cancer mortality in towns in the vicinity of incinerators and installations for the recovery or disposal of hazardous waste.
- JAVIER GARCÍA PÉREZ i altres
CARLOS III INSTITUTE OF HEALTH (MADRID, SPAIN)
descarrega't el document